Slide ảnh 3
Slide ảnh 1
Slide ảnh 2

Đại lý

I. CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu trên tin thần win-win ( cùng thắng).

Hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả 2 bên.

Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.

Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

Cam kết bảo vệ tối đa cho Quý đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

II. CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH:

1.Chiết khấu định kỳ:

+ Doanh số bán hàng < 1 kg : chiết khấu 15%

+  Doanh số bán hàng từ 1 – 5 kg : chiết khấu 20%

+  Doanh số bán hàng từ 6 – 10 kg : chiết khấu 25%

+  Doanh số bán hàng trên 10kg : chiết khấu 25% + tặng 500g/10kg sản phẩm tiếp theo.

Đối với đai lý đạt doanh số liên tục 3 tháng (1 quý) sẽ được chiết khấu thêm 2% trên tổng doanh số thực tế của quý đó.

Khi đạt doanh số liên tục tất cả các tháng, đến cuối năm sẽ được chiết khấu thêm 1% trên tổng doanh số thực tế của năm đó.

2. Chiết khấu mua hàng định kỳ:

Dựa theo doanh số cam kết hàng tháng, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của Minh Quân

Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu.

Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Minh Quân cho Quý đại lý.

2. Chính sách giá, bảo vệ giá:

Giá mua hàng:

Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.

Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường.

 

Thông tin đăng ký đại lý

Tên đơn vị/Cá nhân (*)

Địa chỉ Email (*)

Điện thoại (*)

Giới thiệu

Đối tác của chúng tôi

0392 114 683